Budowa sieci wodociągowej Joanka-Dopiewiec Etap I

Przedmiotem umowy było pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa sieci wodociągowej Joanka-Dopiewiec Etap I.

 

Referencje: referencje ZUK Dopiewo etap I

Charakterystyka:

  • wykonanie sieci wodociągowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Dopiewie na odcinku od Stacji Uzdatniania Wody w Joance do Konarzewa.
  • wodociąg zlokalizowano w gruntach rolnych i drogach publicznych
  • sieć wodociągowa z rur PE 100 (RC) SDR17 PN 10 ø 400×23,7 mm długość łączna 3 699,7 m
  • odcinek l= 2 675,40 mb  od W1 do K-1 w ulicy Stęszewskiej wykonany w wykopie otwartym z wyjątkiem:  dwóch przejść poprzecznych wodociągu pod istniejącymi rowami wykonanymi metodą przewiertu sterowanego oraz jednego przejścia poprzecznego wodociągu pod istniejącą ulicą płk. A. Kopy wykonanego metodą przewiertu sterowanego
  • odcinek l = 1 024,30mb od komory roboczej K-1 do W31 wykonany metodą przewiertu sterowanego w pasie drogowym jezdni asfaltowej ulicy Stęszewskiej.

 

Zlecający: Zakład usług komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Dopiewie

 

Zakres prac: nadzór inwestorski we wszystkich branżach