Budowa sieci wodociągowej Joanka-Dopiewiec Etap IIA

Przedmiotem umowy było pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa sieci wodociągowej Joanka-Dopiewiec Etap IIA wraz z odtworzeniem nawierzchni.

 

Referencje: referencje ZUK Dopiewo etap IIA

 

Charakterystyka:

 • wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej Dopiewo-Konarzewo
 • budowa sieci wodociągowej z rur PE100 RC SDR17 PN10 dwuwarstwowych o średnicy DN40 mm o łącznej długości 2 042,1 m
 • montaż rurociągu pod autostradą w istniejącej rurze osłonowej
 • montaż zaworów napowietrzająco-odpowietrzających DN 80 mm na ciśnienie robocze PN10
 • montaż hydrantów podziemnych DN 80 mm PN 10 z płytą odcinającą ze stali nierdzewnej oraz zasuwą odcinającą
 • montaż zasuw kołnierzowych klinowych DN 400 wraz z obudową teleskopową
 • frezowanie profilujące na gł. 1-4 cm
 • wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego
 • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
 • wykonanie nawierzchni drogi na poszerzeniach wraz z podbudową z kruszywa łamanego
 • wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego 

 

Zlecający: Zakład usług komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Dopiewie

 

Zakres prac: nadzór inwestorski we wszystkich branżach