Infrastruktura techniczna i energetyczna

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi przy ul. Św. Wawrzyńca w Poznaniu

– Budowa sieci wodociągowej Joanka-Dopiewiec Etap IIA

– Budowa sieci wodociągowej Joanka-Dopiewiec Etap I

Parki wiatrowe w województwie wielkopolskim należące do spółki Eurowind

Infrastruktura techniczna na ul. Nektarowej w Suchym Lesie

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Kórnickiej – zlewnia oczyszczalni ścieków w Borówcu

Budowa kanalizacji sanitarnych i kolektorów na terenie Aglomeracji Poznań i Kórnik