Centrum spedycyjno-logistyczne Elmex w m. Jasin pod Poznaniem

Przedmiotem umowy było dwu-etapowe zarządzanie zadaniem inwestycyjnym polegającym na budowie centrum spedycyjno – logistycznego ELMEX w miejscowości Jasin (gm. Swarzędz). Etap pierwszy obejmował postępowanie przetargowe na wybór wykonawców, natomiast drugi zarządzanie projektem z wielobranżowym nadzorem inwestorskim.

Referencje etap I: referencje Elmex

Referencje etap II: referencje Elmex_II


Charakterystyka obiektu:

  • wolnostojący budynek biurowy o powierzchni 1 000 ok. m² wraz z parkingiem dla samochodów ciężarowych

 

Dodatkowo na terenie inwestycji powstały obiekty:

  • portiernia
  • niepubliczna stacja paliw do użytku wewnętrznego
  • budynek pomocniczy pompowni ze zbiornikiem przeciwpożarowym
  • podziemny zbiornik wody deszczowej
  • instalacje i sieci poza terenem inwestycji
  • infrastruktura towarzysząca tj.: układ drogowy, miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych i osobowych, place manewrowe, sieci wewnętrzne oraz instalacje wewnętrzne

 

Zlecający: ELMEX LOGISTIC GROUPE Sp. z o.o.

 

Zakres prac: procedura przetargowa na wybór Wykonawców (opracowanie regulaminu oraz SIWZ, analiza ofert, negocjacje z oferentami, rekomendacja) oraz project management i wielobranżowy nadzór inwestorski wraz z udziałem w końcowym odbiorze inwestycji.