Selgros Cash&Carry Warszawa – Piaseczno

Przedmiotem Umowy była funkcja Construction Managera przy prowadzeniu procesu przygotowania i realizacji projektu inwestycyjnego budowy obiektu handlowego SELGROS Warszawa – Piaseczno w Mysiadle przy ul. Kuropatwy i Puławskiej realizowanej w formule „Construction Management” w okresie przygotowawczym, projektowym przed budową  i w trakcie trwania budowy.

Referencje: referencje_Selgros Piaseczno

 

Charakterystyka obiektu:

 • Jednokondygnacyjna hala handlu hurtowego z funkcją magazynowo-pomocniczą, część hali dwupoziomowa z przeznaczeniem na pomieszczenia administracyjne, socjalne i techniczne
 • Hala sprzedażowa do sprzedaży gotowych towarów
 • Dodatkowo w hali zaprojektowano strefę Horeca dla hurtowego zaopatrzenia gastronomii. W głównej hali sprzedaży wydzielono również punkt prezentacyjny – miejsce do organizacji pokazów, promocji i degustacji.
 • Powierzchnia użytkowa: 15 382 m²
 • Powierzchnia zabudowy: 13 207 m²
 • Wysokość całkowita: 10,75 m
 • Dodatkowo: przebudowa układu drogowego zewnętrznego ul. Kuropatwy/ Puławska

 

Zastosowane rozwiązania i instalacje:

 • Fasada przeszklona – elewacja ze szklanych paneli, które zwiększają ilość wpadającego światła dziennego
 • Dach zielony z ekstensywną roślinnością
 • Oświetlenie LED
 • Pylon reklamowy o wysokości ponad 21 metrów
 • Instalacja wentylacji i klimatyzacji. Szafa klimatyzacji precyzyjnej dla pomieszczenia serwerowni. Chłodnice z czynnikiem CO2.
 • Instalacja wodno-kanalizacyjna.
 • Instalacja grzewcza. Pompy ciepła.
 • Instalacja chłodnicza i wody lodowej.
 • Instalacja tryskaczowa.
 • Instalacje elektryczne i teletechniczne.
 • System sterowania i automatyki.

 

Otwarcie obiektu: 10 października 2017r.

 

Zlecający: Transgourmet Polska SP. z o.o.

 

Zakres prac:

Etap I –  do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z nadzorem projektowym w tym m.in.: reprezentowanie Inwestora i zabezpieczenie interesów Inwestora w trakcie prac związanych z opracowaniem zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego; opracowanie wstępnego harmonogramu realizacji prac projektowych i budowy; koordynacja, weryfikacja i nadzór nad procesem uzyskiwania warunków technicznych na zasilanie w media; koordynacja działań związanych z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem dokumentów formalno-prawnych w aspekcie prawidłowego skomunikowania działki.

Etap II – opracowywanie opisów robót wraz z przedmiarami w tym m.in.: kontrola kompletności i jakości LV-ów w zakresie szczegółowego opisu warunków wykonania i odbioru robót budowlanych.

Etap III – przetargi w tym m. in.: przygotowanie procedury przetargowej; analiza ofert; współudział w negocjacjach wraz z rekomendacją wyboru.

Etap IV – kierownictwo budowy, construction management wraz z nadzorem inwestorskim, nadzór geotechniczny, koordynacja robót zewnętrznych.