Park Handlowy Siedlce

Wspólny projekt inwestycyjny, w skład którego wchodzą obiekty handlowe Castorama, Selgros i Street Mall „Stop Shop” zaplanowano na terenie o pow. około 13 ha wraz z niezbędną infrastrukturą, drogami wewnętrznymi, skomunikowaniem terenu Parku Handlowego z drogą zewnętrzną wraz z budową sieci zewnętrznych, dróg, etc. zarówno na jak i poza terenem „Parku Handlowego Siedlce” w miejscowości Białki gm. Siedlce przy ul. Łukowskiej/DK2.

 

Charakterystyka robót infrastrukturalnych dla Inwestycji:

  • uzyskanie wszystkich niezbędnych i wymaganych decyzji, uzgodnień, warunków, pozwoleń itp. dla lokalizacji i realizacji Inwestycji
  • koordynacja Projektantów poszczególnych branż i zakresów robót infrastrukturalnych dla Parku Handlowego Siedlce
  • przeprowadzenie kompletnej procedury przetargowej wyboru Wykonawców lub GW robót infrastrukturalnych
  • melioracja terenu Parku Handlowego m.in. udrożnienie i modernizacja rowów melioracyjnych na długości ponad 3 km poza terenem Inwestycji, modernizacja i budowa urządzeń wodnych zlokalizowanych poza jak i na terenie Inwestycji
  • budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnym uzbrojeniem o długości ponad 2 km
  • makroniwelacja całości terenu Parku Handlowego czyli powierzchni ok. 14 ha
  • budowa systemu dróg wewnętrznych, parkingów, chodników, zjazdów publicznych wraz z sygnalizacją świetlną oraz Stałą Organizacją Ruchu, łącznie dla powierzchni około 80 000 m2
  • usunięcie kolizji z istniejącą siecią teletechniczną i linią napowietrzną SN
  • budowa sieci i przyłączy pozostałych mediów (gaz, teletechnika, energia elektryczna, woda i kanalizacja)

 

Planowana data zakończenia: IV kwartał 2019 r.

 

Zlecający: Porozumienie Inwestorów: Castim Sp. z o.o., Stop Shop Poland Sp. z o.o., Transgourmet Polska Sp. z o.o.,

 

Zakres prac: na etapie przygotowania Inwestycji pod względem formalno-prawnym sprawowanie funkcji Inwestora Zastępczego oraz Nadzoru Projektowego dla całości zakresu robót infrastrukturalnych Parku Handlowego. Na etapie realizacji Inwestycji Construction Management z Kierownictwem Budowy i sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego.