Wolska Kamienica przy ul. Brylowskiej na Woli w Warszawie

Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wolska Kamienica przy ul. Brylowskiej na Woli w Warszawie.


Charakterystyka obiektu:

 • kubatura nadziemna: 2 092 m³
 • 8 kondygnacji nadziemnych i 2 podziemne z przeznaczeniem na garaż
 • liczba mieszkań: 83
 • powierzchnia użytkowa mieszkań: 4 048 m²
 • funkcja mieszkaniowa
 • funkcja usługowo-handlowa na parterze
 • 2 dźwigi osobowe
 • budowa zjazdów, wjazdów, przebudowa chodników
 • instalacja centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz wodno-kanalizacyjne ze stali i tworzyw sztucznych, opomiarowanie zużycia mediów w szachtach  zabudowanych na klatkach schodowych
 • instalacja elektryczna – podtynkowa,  opomiarowanie w zabudowanych szafkach na klatkach schodowych
 • instalacja videodomofonowa
 • węzeł cieplny


Zlecający:
Kompania Domowa Sp. z o.o.

 

Zakres prac:

 • przygotowanie wielobranżowych standardów materiałowych i technicznych wykonania obiektu,
 • procedura przetargowa na wybór Generalnego Wykonawcy w tym opracowanie regulaminu przetargu oraz SIWZ, analiza ofert, negocjacje z Oferentami, rekomendacja wyboru, przygotowanie Umowy z GW
 • construction project management w tym m.in.: koordynacja i weryfikacja działań GW, prowadzenie  dokumentacji techniczno-ekonomicznej z realizacji budowy w zakresie zabezpieczenia interesów Inwestora, przeprowadzenie odbioru końcowego
 • wielobranżowy nadzór inwestorski podczas budowy