Przygotowanie inwestycji

Zapewniamy uruchomienie w imieniu Inwestora wszystkich niezbędnych procedur związanych z rozpoczęciem inwestycji. Zadania wykonywane na tym etapie przez naszych Konsultantów obejmują m.in.: badanie zgodności z planem, uzyskiwanie opinii, warunków, badań, zgód i innych niezbędnych dokumentów formalnych koniecznych do decyzji o realizacji inwestycji.

W zakresie przygotowania inwestycji przeprowadzamy także procedury przetargowe na wybór Biura Projektowego i Generalnego Wykonawcy lub Wykonawców pakietów robót w przypadku realizacji inwestycji w systemie Construction Management. Kompleksowo, na bazie obowiązujących w spółce procedur dla różnych typów realizacji projektów inwestycyjnych, tworzymy aktualizacje treści procedur i instrukcji przetargowych, dostosowując je do specyficznych wymagań poszczególnych Klientów, określamy warunki SIWZ i kluczowe kryteria wyboru, proponujemy treści umów w zakresie określenia przedmiotu umowy, warunków gwarancji i odbiorów , warunków i terminów realizacji z poszczególnymi podmiotami (naczelną zasadą do sporządzenia w/w dokumentacji jest eliminacja ryzyka Inwestora związanego z planowaną inwestycją).

Całość zadań doprowadza do uzyskania pozytywnej decyzji o rozpoczęciu inwestycji.

 

Korzyści dla Inwestora:

  • odciążenie czasowe Inwestora
  • przygotowanie w imieniu Inwestora pełnej dokumentacji urzędowej niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji
  • uzyskanie decyzji o rozpoczęciu inwestycji
  • bieżąca kontrola przeprowadzanych prac i etapów procedur przetargowych dzięki okresowym raportom z zaawansowania działań
  • uzyskiwanie rekomendacji wyboru Wykonawców inwestycji