Kontrole okresowe obiektów budowlanych

Wykonywanie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (art. 62 ust.1) okresowych kontroli obiektów budowlanych, dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu użytkowników. Sprawdzanie m.in. stanu technicznego konstrukcji budynku, instalacji elektrycznej, wentylacji, instalacji sanitarnej, ogrzewania, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych. Wykonywanie oględzin obiektów, których celem jest wskazanie niezbędnych zabezpieczeń i prac budowlano-remontowych koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji użytkowanych obiektów.

Przeprowadzanie kontroli okresowych obiektów budowlanych o powierzchni powyżej 2 000 m² dwa razy w roku tj. przed oraz po okresie zimowym, oraz innych obiektów w ramach przeglądów pięcioletnich.

 

Referencje: Referencje_przeglądy techniczne

 

Korzyści dla Właściciela:

  • uzyskanie wiedzy o faktycznym stanie budynku
  • szybsza reakcja na ewentualne problemy/ usterki
  • obniżenie kosztów eksploatacji urządzeń w budynku
  • eliminacja zaniedbań