Kontrola kosztów

Prowadzimy kontrolę kosztów budowy w zakresie robót realizowanych przez Wykonawców Robót poprzez weryfikację protokołów zaawansowania robót i przedstawienie do zatwierdzenia Inwestorowi płatności Wykonawcy Robót zgodnie z procedurami określonymi w umowie łączącej Inwestora z tym Wykonawcą Robót.
Kontrolę kosztów realizujemy zawsze w systemie Inwestorstwa Zastępczego, PM, CM lub jako oddzielne zlecenie dla Zamawiającego, przez cały okres realizacji budowy. Kontrola kosztów budowy w fazie wykonawczej prowadzona jest na bazie wyceny kosztów budowy opracowanej w fazie wstępnej budowy.
Celem jak najlepszego efektu końcowego przy jednoczesnym obniżeniu kosztów realizacji inwestycji i zachowaniu standardu wykonania sporządzamy m.in.:

  • regularne monitorowanie budżetu,
  • kontrolę (negocjowanie) cen prac poszczególnych pakietów w przeprowadzanych przetargach,
  • kontrolę zgodności prac projektowanych z budżetem,
  • aktualizację budżetu zgodnie ze zmianami wprowadzanymi przez Klienta,
  • rozliczanie płatności wobec wykonawców,
  • kontrolę przepływu gotówki.


Korzyści dla Inwestora:

  • regularny monitoring budżetu
  • bieżąca kontrola cen prac
  • obniżenie kosztów realizacji inwestycji