Bankowy Inspektor Nadzoru / Project Monitor

Jako Project Monitor jesteśmy wsparciem dla instytucji i banków, które udzielają kredytów inwestycyjnych. W ramach tego zadania prowadzimy kontrolę kosztową i rzeczową nad realizacją inwestycji w imieniu instytucji finansującej projekt.

Do naszych działań w ramach tej usługi należy m.in.:

  1. Raportowanie wstępne obejmujące weryfikację dokumentacji dostarczonej przez Inwestora wraz ze wszystkimi pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi oraz planowanym budżetem
  2. Raportowanie okresowe, czyli stały monitoring realizacji inwestycji, jej stopień zaawansowania pod kątem budowlanym jak i realizacji zgodnie z założonym budżetem, weryfikacja płatności i rozliczeń
  3. Raportowanie końcowe obejmujące końcową analizę finansową realizacji inwestycji wraz z dokumentacją uzyskania ostatecznych pozwoleń na oddanie obiektu do użytkowania

 

Korzyści dla instytucji / banków finansujących dany projekt

  • minimalizacja ryzyka kredytowego
  • pełna wiedza na temat stanu inwestycji poprzez bieżące raporty o stanie zaawansowania rzeczowo-finansowego projektu

Obecnie jesteśmy wpisani na listę akredytowanych Project Monitorów Alior Banku.