Audyty, technical due diligence

Wykonujemy audyty dokumentacji projektowej, szczególnie w zakresie sprawdzenia kompletności, zgodności z udzielonym zezwoleniem na budowę, poprawności przyjętych rozwiązań czy wykonalności zamierzonych robót.
Wyniki audytu dokumentacji projektowej prezentowane są w raporcie, zawierającym sugestie zmian rozwiązań projektowych, mogące się przyczynić do uniknięcia błędów i nieprawidłowości na etapie wykonawstwa.

Dokonujemy także oceny technicznej budynków i instalacji w zakresie stanu, jakości, trwałości i kosztów eksploatacji (technical due diligence) – czyli wykonujemy techniczną część dla ewentualnych transakcji kupna gotowych obiektów budowlanych. Pozwala to na podjęcie przez potencjalnych kupujących optymalnych decyzji transakcyjnych.

Korzyści dla Inwestora:

  • pełna kontrola nad dokumentacją
  • uniknięcie błędów na etapie wykonawstwa
  • podejmowanie optymalnych decyzji