Oferujemy wsparcie dla Inwestorów na każdym etapie realizacji inwestycji.

Działamy na polskim rynku budownictwa kubaturowego, inżynieryjnego i ochrony środowiska. Specjalizujemy się w zarządzaniu inwestycjami w formule Project Management, Inżyniera Kontraktu oraz Inwestora Zastępczego.