Profil

Jesteśmy spółką konsultingową działającą na polskim rynku budownictwa kubaturowego, inżynieryjnego i ochrony środowiska. Specjalizujemy się w zarządzaniu inwestycjami w formule Project Management, Inżyniera Kontraktu oraz Inwestora Zastępczego.

Działamy w imieniu i na rzecz Inwestora/Zamawiającego. Nie jesteśmy powiązani z żadnym podmiotem gospodarczym działającym w sektorze inwestycyjnym. Jako niezależny konsultant dbamy o realizację projektu inwestycyjnego zgodnie z regułą 3E, czyli efektywnie, ekonomicznie i etycznie.

Oferujemy kompleksowe zarządzanie projektami inwestycyjnymi i wspieramy Inwestorów na każdym etapie realizacji inwestycji. Przygotowujemy, kierujemy oraz nadzorujemy inwestycje, kontrolujemy koszty, sporządzamy wyceny i wykonujemy audyty. Pełnimy również funkcję Inżyniera Kontraktu podczas realizacji inwestycji w ramach procedur FIDIC. Realizujemy kontrakty w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

Spółkę KKBud, w wyniku potrzeb rynkowych spełniania najwyższych standardów jakościowych podczas realizacji inwestycji, założył Krzysztof Komodziński doświadczony inżynier budownictwa z ponad 30-letnim stażem w branży. W działalności firmy połączył on wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas realizacji inwestycji z ramienia Generalnego Wykonawcy, jak i Inwestora, co daje gwarancję kierowania i nadzorowania całego procesu budowy w sposób zgodny z najsurowszymi wymogami wiedzy budowlanej.

Naszą zaletą jest brak powiązania kapitałowego z innymi podmiotami rynku budowlanego, którzy mogliby mieć wpływ na nasze postępowanie. Jesteśmy niezależną spółką działającą tylko i wyłącznie w interesie Inwestora. Daje to gwarancję fachowego podejścia i niezależnej realizacji każdego projektu, nastawionej na maksymalizację korzyści Inwestora.

Nasza wiedza i doświadczenie gwarantują:

  • kompleksowe przygotowanie procesu inwestycyjnego,Logo GB
  • zabezpieczenie interesów Inwestora związanych z budową,
  • sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z jej projektem,
  • ograniczenie ryzyka nienależytego wykonania robót,
  • eliminację wykonywania poprawek po zakończeniu budowy.

To właśnie znajomość rynku i doświadczenie spowodowało, że już w pierwszym kwartale działalności zaczęliśmy współpracę z takimi Klientami jak IKEA Property Poland Sp. z o.o. czy Selgros Sp. z o.o. (obecnie Transgourmet Polska Sp. z o.o.)