Budowa kanalizacji sanitarnych i kolektorów na terenie Aglomeracji Poznań i Kórnik

Przedmiotem umowy było sporządzenie 8 harmonogramów bazowych dla kontraktów realizowanych przez Aquanet SA. Kontrakty te dotyczą budowy kanalizacji sanitarnych oraz kolektorów sanitarnych w Aglomeracji Poznań i Kórnik.

Sporządzenie harmonogramu bazowego polega przede wszystkim na podziale kontraktu na etapy i zadania oraz identyfikacji logicznych zależności między zadaniami. Umożliwia to określenie kolejności ich realizacji oraz równoległości bądź niezależnej realizacji zadań. W trakcie prac określa się kamienie milowe oraz typowe ryzyka, kolizje i przestoje, które po uwzględnieniu w harmonogramach gwarantują terminową realizację całej inwestycji.

 

Zlecający: Aquanet SA

 

Zakres prac: sporządzenie 8 harmonogramów bazowych dla kontraktów:

  1. Budowa kolektorów tranzytowych sanitarnych wraz z przyłączami w miejscowości Kamionki + Kamionki etap II
  2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Daszewice Gmina Mosina etap I i II
  3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Głuszynie, Piotrowie i Sypniewie
  4. Budowa kanalizacja sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Marlewa i Minikowa
  5. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Szczepankowie etap II
  6. Korekta połączeń w sieci kanalizacji sanitarnej – Poznań Sołacz
  7. Budowa kolektora Sucholeskiego
  8. Budowa kolektora Junikowskiego – II nitka