Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Kórnickiej – zlewnia oczyszczalni ścieków w Borówcu

Przedmiotem działań był nadzór projektowy nad realizacją Umowy pt.: „Opracowanie dokumentacji technicznej budowlanej i wykonawczej na wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Kórnickiej – zlewni oczyszczalni ścieków w Borówcu”

 

Referencje: referencje Aquanet

 

Zlecający: AQUANET SA

 

Zakres obowiązków: monitoring postępu prac projektowych, kontrola kompletności dokumentacji, kontrola i nadzór w zakresie niezbędnych uzgodnień dokumentacji, nadzór i monitoring nad sprawami związanymi z własnością gruntów, kompletacja dokumentacji w zakresie, uzgodnień, wymagań, opinii; monitoring i koordynacja ewentualnej współpracy z gminą.