Selgros Cash&Carry Warszawa ul. Marsa

Przedmiotem umowy było prowadzenie procesu przygotowania i realizacji projektu inwestycyjnego budowy hali handlu hurtowego Selgros Cash&Carry przy ul. Marsa, Okularowej, Bluszczowej i Rekruckiej w Warszawie w formule ,,Construction Management,, w okresie projektowym przed budową i w trakcie jej trwania.

Referencje: referencje Selgros Warszawa

 

Charakterystyka obiektu:

  • hala wolnostojąca, parterowa, konstrukcja prefabrykowana żelbetowa
  • powierzchnia: 13 400 m²
  • kubatura: 108 750 m³
  • wysokość: 10,4 m do attyki
  • wysokość użytkowa: 7,5 m
  • infrastruktura towarzysząca tj.: układ drogowy, miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych i osobowych
  • sieci wewnętrzne oraz instalacje wewnętrzne

 

Otwarcie: 21 czerwca 2016r.

 

Zlecający: Transgourmet Polska Sp. z o.o.

 

Zakres prac: Construction Management w okresie przygotowawczym, projektowym przed budową oraz w trakcie trwania budowy z nadzorem inwestorskim obejmujący: procedurę przetargową wyboru Wykonawcy/ów, kierownictwo budowy, sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży budowlanej, drogowej, mechanicznej, elektrycznej, nadzór geotechniczny, obsługę odbioru końcowego, kontrolę kosztów. Dodatkowo: koordynacja robót zewnętrznych poza działką Inwestora a związanych z inwestycją w celu zabezpieczenia interesów Inwestora, czyli wykonania robót w założonej jakości i czasie.