IKEA we Wrocławiu

Przedmiotem umowy była funkcja Construction Managera na budowie największego w Polsce sklepu wielkopowierzchniowego IKEA we Wrocławiu.

IKEA Wrocław jest zarazem najbardziej ekologicznym sklepem tej sieci w Polsce dzięki zastosowanym rozwiązaniom:

  • system ogrzewania i klimatyzowania energią geotermalną,
  • ciepło wytwarzane przez chłodnie i lodówki wykorzystywane do podgrzewania wody użytkowej,
  • tuby solarne doprowadzające światło do najniżej położonych kondygnacji budynku,
  • deszczówka i śnieg, po oczyszczeniu służą do spłukiwania wc.

 

Referencje: referencje IKEA Wrocław

 

Charakterystyka obiektu:

  • powierzchnia terenu: 95 830 m²
  • powierzchnia dróg i chodników: 50 798 m²
  • powierzchnia całkowita: 71 109 m²
  • powierzchnia użytkowa: 42 254 m²
  • kubatura: 437 781 m³

 

Otwarcie obiektu: maj 2013r.

 

Zlecający: IKEA Property Poland Sp. z o.o.

 

Zakres prac: Construction Manager (przygotowanie i obsługa inwestycji, procedura przetargowa, zarządzanie budową, Nadzór Inwestorski, kontrola jakości robót, kontrola rzeczowo-finansowa, kontrola bhp i ppoż., kontrola dokumentacji wykonawczej, procedura odbiorowa). Zlecenie realizowaliśmy według standardów FIDIC.