Rozbudowa fabryki Aryzta w Grodzisku Mazowieckim

Przedmiotem Umowy było pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego na etapie prac koncepcyjnych, przedprojektowych, projektowych oraz na etapie budowy wraz ze sprawowaniem kompleksowego nadzoru inwestorskiego wszystkich branż, inwestycji polegającej na budowie nowej hali produkcyjnej w ramach rozbudowy fabryki Aryzta w Grodzisku Mazowieckim.

Referencje: referencje Aryzta

 

Charakterystyka obiektu:

 • powierzchnia hali ok. 3 000 m²
 • konstrukcja hali prefabrykowana żelbetowa
 • wszystkie wbudowywane elementy wykończeniowe obiektu muszą posiadać atest higieniczny PZH
 • obiekt musi spełniać wymogi certyfikacji HACCP, BRC, IFS, SQMS
 • instalacje: zewnętrzna wodociągowa i hydrantowa, zewnętrzna gazowa, kanalizacyjna, wentylacji i klimatyzacji, grzewcza z wymiennikiem na instalacji parowej, wewnętrzna gazowa, parowa, elektryczne
 • rampy przeładunkowe
 • zbiornik p.poż. i retencyjny
 • dodatkowo w ramach budowy przeprowadzono relokację dwóch zbiorników na azot

 

Zakończenie budowy: maj 2018r.

 

Zlecający: Aryzta Polska Sp. z o.o.

 

Zakres prac:

 • opracowanie specyfikacji technicznej projektowanej rozbudowy fabryki z opracowaniem szczegółowych standardów inwestycji oraz określeniem wymagań  w zakresie parametrów eksploatacyjno-technicznych, opracowanie ramowego harmonogramu realizacji,
 • procedura przetargowa na wybór Generalnego Wykonawcy oraz nadzór projektowy obejmująca przeprowadzenie zapytania ofertowego zakończonego rekomendacją wyboru GW, opracowanie wzoru Umowy z GW, koordynacja prac projektowych, przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę,
 • kompleksowy nadzór inwestorski wszystkich branż podczas trwania budowy z kontrolą kosztów i odbiorem końcowym inwestycji.