Konstrukcja stalowa dla firmy Kopex

Przedmiotem umowy było prowadzenie kompleksowego nadzoru jakościowego nad wykonaniem konstrukcji stalowej dla nowo budowanego bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno.

Charakterystyka:

  • konstrukcja stalowa bloku o łącznej masie 15 000 ton
  • wytwarzanie konstrukcji u podwykonawcy Zamawiającego
  • przeznaczenie dla bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III

 

Zlecający: KOPEX S.A.

 

Zakres prac: nadzór jakościowy wykonawstwa elementów konstrukcji stalowej, merytoryczna weryfikacja i ocena dokumentacji z kontroli i badań jakościowych, sprawdzanie zgodności wykonanej konstrukcji z projektem, sprawdzanie jakości materiałów, kontrola harmonogramu dla poszczególnych etapów zadania, obecność na odbiorach technicznych, raportowanie.