Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Sułkowski w Boszkowie

Przedmiotem umowy było pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego wraz z nadzorem inwestorskim nad modernizacją CKW Sułkowski.

Referencje: referencje Hotel Sułkowski

 

Charakterystyka obiektu po modernizacji:

  • w pełni klimatyzowany budynek z luksusowymi apartamentami
  • wielofunkcyjne centrum konferencyjne
  • bowling, foyer z lobby barem
  • powierzchnia po rozbudowie: 3 783 m²
  • kubatura: 15 300 m³

 

Otwarcie obiektu: listopad 2012r.

 

Zlecający: BMC Hotels Sp. z o.o. (z dofinansowaniem UE)

 

Zakres prac:

  1. Inwestor zastępczy
  2. Procedura przetargowa: przygotowanie SIWZ, podstawowych zapisów umownych, łącznie pięć głównych pakietów przetargowych – Główny Wykonawca, Wykonawca robót sanitarnych i elektrycznych, Wykonawca robót słaboprądowych, Wykonawca robót wykończeniowych, Wykonawca robót drogowych
  3. Inspektor nadzoru nad realizacją budowy
  4. Procedura odbiorowa wraz z odbiorami końcowymi robót wszystkich Wykonawców