Biurowiec PRUiM w Gliwicach

Przedmiotem umowy było pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy rozbudowie budynku biurowego wraz z infrastrukturą techniczną (w zakresie: instalacje wewnętrzne, zewnętrzne oraz przebudowa kabla energetycznego i telekomunikacyjnego) w Gliwicach przy ul. Nad Bytomką.

Referencje: referencje PRUiM

 

Charakterystyka obiektu po rozbudowie:

  • powierzchnia użytkowa: 372 m²
  • kubatura: 1 973 m³

 

Zakończenie prac: kwiecień 2012r.

 

Zlecający: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. z Gliwic

 

Zakres prac: funkcja Inspektora Nadzoru