Najnowsze zdjęcia z budowy Wolskiej Kamienicy w Warszawie

Dobiega końca budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wolska Kamienica przy ul. Brylowskiej na Woli w Warszawie, na której nasza spółka pełni funkcję Inwestora Zastępczego.

Obecnie na terenie Inwestycji trwają prace porządkowe oraz przygotowanie budynku do zamieszkania przez nowych lokatorów.

Przypomnijmy, że do zadań naszej spółki na tej inwestycji należało przygotowanie wielobranżowych standardów materiałowych i technicznych wykonania obiektu, procedury przetargowej na wybór Generalnego Wykonawcy w tym opracowanie regulaminu przetargu oraz SIWZ, analiza ofert, negocjacje z Oferentami, rekomendacja wyboru, przygotowanie Umowy z GW, construction project management w tym m.in.: koordynacja i weryfikacja działań GW, prowadzenie  dokumentacji techniczno-ekonomicznej z realizacji budowy w zakresie zabezpieczenia interesów Inwestora, przeprowadzenie odbioru końcowego, wielobranżowy nadzór inwestorski podczas budowy.

Poniżej galeria zdjęć z października 2018 r.: