Nowy kontrakt

Od sierpnia br. rozpoczęliśmy realizację zadania inwestycyjnego dla Castim Sp. z o.o., Stop Shop Poland Sp. z o.o., Transgourmet Polska Sp. z o.o., polegającego na budowie Parku Handlowego Siedlce. Jest to kontynuacja naszych działań, które poprzednio realizowaliśmy dla dewelopera.

Przy tym zadaniu nasza spółka jest koordynatorem całego projektu na etapie przygotowania Inwestycji od strony formalno-prawnej i projektowej, a także pełni funkcję Koordynatora i Construction Managera na etapie realizacji oraz sprawuje wielobranżowy Nadzór Inwestorski dla robót infrastrukturalnych.

Zakres prac naszej spółki obejmuje :

  • Na etapie przygotowania Inwestycji pod względem formalno-prawnym sprawowanie funkcji Inwestora Zastępczego oraz Nadzoru Projektowego dla całości zakresu robót infrastrukturalnych Parku Handlowego
  • Na etapie realizacji Inwestycji pełnienie funkcji Koordynatora projektu, Construction Management wraz z Kierownictwem Budowy i sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego.

 

Więcej danych o inwestycji pod linkiem: http://www.kk-b.pl/pl/realizacje/centra-i-parki-handlowe/park-handlowy-siedlce/