Kolejne kontrakty w realizacji

Dla naszych stałych Klientów realizujemy dwa nowe kontrakty: w Poznaniu z budownictwa handlowego oraz w Warszawie z budownictwa mieszkaniowego.

Inwestycja w Warszawie to budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i miejscami parkingowymi w parterze, garażem podziemnym na 21 miejsc postojowych, wewnętrzną instalacją gazową, infrastrukturą techniczną (zewn. i wewn.), miejscami parkingowymi na terenie i zagospodarowaniem terenu. Budynek będzie posiadał 6 kondygnacji na których wydzielono 20 lokali mieszkalnych. Nasza spółka pełni funkcję konsultanta budowlanego od etapu procedury przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego podczas prowadzenia budowy. Zadanie to realizujemy z Inwestorem – Kompanią Domową – dla którego pracowaliśmy już na takich budowach jak Kamienica Wolska czy budynek mieszkalny Na Bemowie.

Natomiast inwestycja w Poznaniu realizowana dla Transgourmet Polska Sp. z o.o. obejmuje I etap rozbudowy CH Selgros przy ul. Zamenhofa 133 w Poznaniu poprzez dobudowę 2-kondygnacyjnego budynku dla potrzeb Horeca i TSP. Zakres prac naszej Spółki obejmuje Construction Management w okresie przygotowawczym przed budową, fazie przetargowej oraz w trakcie trwania budowy z nadzorem inwestorskim obejmującym: procedurę przetargową wyboru Wykonawcy/ów, kierownictwo budowy.