Kolejny kontrakt z grupą IKEA

Od lutego br. rozpoczęliśmy współpracę z firmą IKEA Property Poland Sp. z o.o. nad inwestycją zlokalizowaną w Jankach pod Warszawą, polegającą na przebudowie istniejącego budynku na magazyn zewnętrzny IKEA.

Przy tym zadaniu nasza spółka będzie odpowiedzialna za Construction Management całej inwestycji, na które składa się zarządzanie procesem inwestycyjnym oraz nadzór inwestorski. Zadania będziemy wykonywać w podziale na dwa etapy inwestycyjne:

A. Etap przygotowania inwestycji

  • współpraca z Projektantami, weryfikacja kosztorysów, współpraca z Organami Administracji Publicznej i Władzami, opracowanie harmonogramu bazowego i szczegółowego, współpraca przy kontraktowaniu Wykonawców, udział w procedurze przetargowej.

B. Etap realizacji inwestycji

  • przygotowanie zaplecza budowy, nadzór inwestorski, koordynacja i zarządzanie budową, kontrola rzeczowo-finansowa, odbiory, udział w uzyskaniu Pozwolenia na Użytkowanie.

To już kolejne zadanie jakie realizujemy dla spółek z grupy IKEA. Przypomnijmy, że pełniliśmy nadzór inwestorski przy budowie sklepu IKEA w Lublinie oraz Parku Handlowego Franowo w Poznaniu a także funkcję Construction Managera przy budowie sklepu IKEA we Wrocławiu.