Nowe zlecenie

Z początkiem roku rozpoczynamy realizację zadania inwestycyjnego dla Poznańskich Inwestycji Miejskich, polegającego na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu na wszystkich etapach budowy kanalizacji deszczowej w Poznaniu przy ul. Św. Wawrzyńca.

Nowe zlecenie, dotyczące budowy kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi przy ul. Św. Wawrzyńca w Poznaniu, obejmie swoim zakresem roboty budowlane polegające na przebudowie pasa drogowego w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, montażu urządzeń podczyszczających i przebudowie linii kablowej nn oświetlenia drogowego.

Nasza spółka będzie pełnić natomiast funkcję Inżyniera Kontraktu, która obejmuje:

  • Etap przygotowawczy wraz ze wsparciem Inwestora w procedurze postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
  • Etap budowy z nadzorem inwestorskim nad prowadzonymi pracami oraz nadzorem autorskim.
  • Etap końcowy obejmujący skompletowanie dokumentacji i przygotowanie odpowiednich dokumentów urzędowych do odbiorów oraz nadzór nad uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.

 

Więcej danych o inwestycji pod linkiem: Budowa kanalizacji deszczowej w Poznaniu przy ul. Św. Wawrzyńca