Trwa rozbudowa fabryki Aryzta

Działamy jako Inwestor Zastępczy budowanej w Grodzisku Mazowieckim hali produkcyjnej piekarni Aryzta. Pod naszym nadzorem powstaje nowoczesny i zaawansowany technologicznie obiekt z przeznaczeniem na nową linię produkcyjną Inwestora.

Od stycznia 2017 roku pracujemy jako Inwestor Zastępczy rozbudowy fabryki Aryzta Polska Sp. z o.o., która to spółka jest wiodącym producentem mrożonych produktów piekarniczych na świecie. W związku z rozwojem Inwestor rozbudowuje fabrykę o halę produkcyjną na potrzeby nowej linii produkcyjnej. Docelowy obiekt będzie miał około 3 000m² i musi spełniać wymogi certyfikacji HACCP, BRC, IFS, SQMS a wszystkie wbudowane elementy atest higieniczny PZH.

Ponadto obiekt będzie wyposażony w następujące instalacje:

  • Instalacja zewnętrzna wodociągowa i hydrantowa
  • Instalacja zewnętrzna gazowa
  • Instalacja kanalizacyjna
  • Instalacja wentylacji i klimatyzacji
  • Instalacja grzewcza z wymiennikiem na instalacji parowej
  • Instalacja gazowa wewnętrzna
  • Instalacja parowa
  • Instalacje elektryczne

Do zakresu naszych obowiązków przy tej inwestycji należało m.in.:

  • opracowanie specyfikacji technicznej z opracowaniem szczegółowych standardów inwestycji oraz określeniem wymagań  w zakresie parametrów eksploatacyjno-technicznych,
  • procedura przetargowa na wybór Generalnego Wykonawcy oraz nadzór projektowy wraz z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowę,

Obecnie natomiast podczas budowy pełnimy kompleksowy nadzór inwestorski wszystkich branż z kontrolą kosztów i odbiorem końcowym inwestycji. Z początkiem budowy przeprowadzaliśmy także zadanie relokacji dwóch zbiorników na azot.