Referencje dla naszej spółki

Otrzymaliśmy referencje za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu budowy budynku biurowego Onyx Business Point w Pile….

W związku z zakończoną budową pierwszego w Pile biurowca klasy A, nasza spółka otrzymała od Inwestora – giełdowej spółki Yolo S.A. – referencje za wykonane prace.

Przy tym projekcie byliśmy odpowiedzialni za przeprowadzenie procedur przetargowych na wybór Projektanta oraz Generalnego Wykonawcy inwestycji, nadzór projektowy, a w trakcie trwania budowy za wielobranżowy nadzór inwestorski wraz z kontrolą kosztów i obsługą odbioru końcowego.

zobacz referencje